കവിത

ഗായത്രി നിർമ്മല

നോവ്‌
………………..
വാക്കുകൾക്കുമേലെ
ചില മൗനങ്ങൾ
വാചാലമാകുമ്പോൾ
നോട്ടത്തിനുമപ്പുറം
ഒരു നോവ്‌
പടരുന്നു
നിന്നെനിനച്ചുറങ്ങാത്തരാത്രികൾ
നീയലിഞ്ഞ
അഗ്നിയോടും
നീമറഞ്ഞ
കാറ്റിനോടും
പരിഭവം നടിച്ചു
ഞാൻ പദം പറഞ്ഞു
നെറ്റിയിൽ നീച്ചേർത്ത
ചുംബനപൂക്കളിൻ
സ്വപ്ന ചിറകിൽ
ഞാനൊന്നു പറന്നോട്ടെ
നിനക്കുചുറ്റും
ഒരു
വർണ പ്രപഞ്ചം തീർത്തോട്ടെ…

Check Also

കവിത

Total Share: 000000 മൂക്കുത്തി  ശ്രീലക്ഷ്മി പി. ആർ  മൂക്കൂത്തി ഒറ്റകൽമൂക്കൂത്തി തിളക്കത്തിൽ അവളുടെ പ്രണയം മയിൽ പീലി തുണ്ടായ് …

3 comments

  1. നല്ല കവിത …………. All the best ………

  2. Excellent

  3. Nannaayittund ….!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *