കവിത

ഗായത്രി നിർമ്മല

നോവ്‌
………………..
വാക്കുകൾക്കുമേലെ
ചില മൗനങ്ങൾ
വാചാലമാകുമ്പോൾ
നോട്ടത്തിനുമപ്പുറം
ഒരു നോവ്‌
പടരുന്നു
നിന്നെനിനച്ചുറങ്ങാത്തരാത്രികൾ
നീയലിഞ്ഞ
അഗ്നിയോടും
നീമറഞ്ഞ
കാറ്റിനോടും
പരിഭവം നടിച്ചു
ഞാൻ പദം പറഞ്ഞു
നെറ്റിയിൽ നീച്ചേർത്ത
ചുംബനപൂക്കളിൻ
സ്വപ്ന ചിറകിൽ
ഞാനൊന്നു പറന്നോട്ടെ
നിനക്കുചുറ്റും
ഒരു
വർണ പ്രപഞ്ചം തീർത്തോട്ടെ…

Check Also

കൊച്ചുപിണക്കങ്ങൾ (കഥ- ലതീഷ് കൈതേരി)

എവിടെക്കാ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങികെട്ടിപോകുന്നത് അറിയില്ലേ ?,,,ഓഫീസിലേക്ക് അതറിയാം ,പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരുക്കം കണ്ടാൽ ഏതോ ഒരു ഒരുത്തി നിങ്ങളെയും …

3 comments

  1. നല്ല കവിത …………. All the best ………

  2. Excellent

  3. Nannaayittund ….!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *