കവിത

മൂക്കുത്തി 
ശ്രീലക്ഷ്മി പി. ആർ 
മൂക്കൂത്തി
ഒറ്റകൽമൂക്കൂത്തി
തിളക്കത്തിൽ
അവളുടെ പ്രണയം
മയിൽ പീലി തുണ്ടായ്
പുസ്തകത്താളിൽ
മയങ്ങി
മൂന്നു കല്ലിൻ മൂക്കൂത്തി
തിളക്കം
മഴവില്ലിൻ ശോണിമ
കണ്ണിൽ പടർത്തി
പക്ഷേ
ഏഴുകല്ലിൻ മൂക്കൂത്തി
തിളക്കം
അവളുടെ നീർമിഴിതുമ്പിലെ
തുള്ളിയോടെപ്പോഴും
മത്സരിച്ചു
കൊണ്ടേയിരുന്നു

Check Also

ഇന്ത്യന്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു മലാല ഫണ്ടുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ആപ്പിള്‍

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നമനത്തിനായി സ്ഥാപിതമായ മലാല ഫണ്ടുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ആപ്പിള്‍ സി.ഇ.ഓ. ടിം …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *