കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്. 80 ലക്ഷം രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമുള്ള ലോട്ടറി ഫലത്തെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഭാഗ്യാന്വേഷികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. നാല് മണിയോടെ സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് നോക്കി ഫലമറിയാം. 

40 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വില. രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയും നാലാം സമ്മാനം 5,000 രൂപയുമാണ്. 2000 രൂപയാണ് അഞ്ചാം സമ്മാനം. ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയും ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്. 8,000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം.

സമ്മാനത്തുക അയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ സമ്മാനർഹർക്ക് ലോട്ടറി കടയുമായി ബന്ധപ്പെടാം. അയ്യായിരത്തിന് മുകളിലാണ് സമ്മാനമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ബന്ധപ്പെടണം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here