-പി പി ചെറിയാൻ

ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് :റവ. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ് ജൂനിയറിൻ്റെ അടുത്ത ഉപദേശകനും “ലോകത്തിലെ അഹിംസയുടെ മുൻനിര സൈദ്ധാന്തികനും തന്ത്രജ്ഞനും” എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു പാസ്റ്റർ.ജെയിംസ് ലോസൺ ജൂനിയർ (95) അന്തരിച്ചു

ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് പൗരാവകാശ പ്രസ്ഥാനം ശക്തി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ വെള്ളക്കാരായ അധികാരികളുടെ ക്രൂരമായ പ്രതികരണങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ പ്രവർത്തകരെ പരിശീലിപ്പിച്ച അഹിംസാത്മക പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനായ റവ. ജെയിംസ് ലോസൺ ജൂനിയർ മരിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 95 വയസ്സായിരുന്നു.

ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ ഒരു ചെറിയ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച ലോസൺ മരിച്ചതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം പറഞ്ഞു, അവിടെ അദ്ദേഹം പതിറ്റാണ്ടുകളോളം പാസ്റ്റർ, ലേബർ മൂവ്മെൻ്റ് ഓർഗനൈസർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.
ലോസൻ്റെ പ്രത്യേക സംഭാവന, ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കലുകളുമായി കൂടുതൽ പരിചിതരായ ആളുകൾക്ക് ഗാന്ധിയൻ തത്ത്വങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക, നേരിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം വംശീയ വെളുത്ത അധികാര ഘടനകളുടെ അധാർമികതയും ദുർബലതയും എങ്ങനെ തുറന്നുകാട്ടുമെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

“നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും ആത്മാവിലുമുള്ള വംശീയതയെ ചെറുക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ടെന്ന്” ഗാന്ധി പറഞ്ഞു, ലോസൺ  പറഞ്ഞു.

ലോസൺ തൻ്റെ 90-കളിൽ സജീവമായി തുടർന്നു, യുവതലമുറയെ അവരുടെ ശക്തി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അന്തരിച്ച ജനപ്രതിനിധി ജോൺ ലൂയിസിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്, നാഷ്‌വില്ലിൽ താൻ പരിശീലിപ്പിച്ച യുവാവ് ഏകാന്തനായി വളർന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു, ഇത് പ്രധാന പൗരാവകാശ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് വഴിയൊരുക്കി.