സജി പോത്തൻ , ട്രസ്റ്റീ ബോർഡ് ചെയർമാൻ, ഡോ . ബാബു സ്റ്റീഫൻ , ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റ്

ന്യൂയോർക് :ഫൊക്കാനയിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ   അവസാ നിപ്പിക്കാനായി ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റ്   ഡോ . ബാബു സ്റ്റീഫനും , ട്രസ്റ്റി   ബോർഡ് ചെയർമാൻ സജി പോത്തനും  നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി വിഭാഗിയത പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും   ഐക്യതോട്  ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനും ഇന്നലെ കൂടിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയും ട്രസ്‌ടീബോർഡിന്റെയും  സംയുക്ത മീറ്റിങ്ങിൽ  തീരുമാനാമായി .   ഈ ധാരണ അനുസരിച്ചു ട്രസ്റ്റീ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്‌സ് ആയ  പോൾ കറുകപ്പള്ളിയും, മാധവൻ നായരും രാജിവക്കുകയും  ആ വരുന്ന ഒഴിവിലേക്ക് സുധാ കർത്തയും , ജോസഫ്  കുരിയപ്പുറവും   ട്രസ്റ്റി ബോർഡിലേക്ക്  നിയമിക്കാനും , . ഫൊക്കാന ദേശീയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക്  വിഘടിച്ചു നിന്നവരിൽ നിന്നും നാല് പേരെ കൂടി  അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുവാനും തീരുമാനമായി.


ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് തീരുമാന പ്രകാരം  പോൾ  സജി പോത്തൻ, കറുകപ്പള്ളിൽ, ഏബ്രഹാം ഈപ്പൻ, ഫിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പ്, സണ്ണി മറ്റമന  എന്നിവർ  നടത്തിയ  ഐക്യ ചർച്ചകളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ    തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഐക്യത്തിൻറെ പുതിയ ഫോർമുല ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് . ഈ തീരുമാനപ്രകാരം ജോസഫ് കുരിയപ്പുറം തന്റെ കൈവശമുള്ള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരളാ അസ്സോസിയേഷൻസ് ഇൻ  നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ രജിസ്ട്രേഷനും ലോഗോയും  പ്രസിഡന്റിനും ട്രസ്റ്റീ ബോർഡിനും കൈമാറുകയും പോൾ കറുകപ്പള്ളിലും മാധവൻ നായരും രാജി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഐക്യ  ഫോർമുല  പ്രാബല്യത്തിലാവുകങ്ങയുള്ളു. 

ട്രസ്റ്റീ ബോർഡിലെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെയും എല്ലാവരും സന്നിഹിതായിരുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ ആണ് ഈ തിരുമാനം എടുത്തത്, അത് ഏവരും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.