എറണാകുളം ഞാറക്കൽ (വൈപ്പിൻ സമീപം ), തടാകത്തിന്റെ മുൻഭാഗം 40 സെൻറ് വസ്തു വില്പനക്ക് .

എറണാകുളം ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും 12 കിമീ .   വില്ലകൾ, വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മാണത്തിനായി അനുയോജ്യമാണ്.

വാങ്ങുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടാം 0091 9400358414 (ഇന്ത്യ), 00971505650923 (ദുബായ്).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here